KDE SÍDLIME

 

 

 

"SVETLO"

 

Zariadenie

sociálnych služieb Olichov

 

951 87 Olichov,

pošta Volkovce

 

IČO: 00351784


DIČ: 2021058820

 

Tel.: 037 / 6305 290

 

Fax: 037 / 6305 293

 

mail: svetlo@zssolichov.sk