„SVETLO“,  Zariadenie sociálnych služieb Olichov
NAŠI SPONZORI