„SVETLO“,  Zariadenie sociálnych služieb Olichov
Verejné informácie
Dokumenty ::  Verejné informácie
 ▲ Späť 
 
 
Rok 2020 - faktúry, objednávky, zmluvy(124)
Rok 2019 - faktúry, objednávky, zmluvy(2129)
Rok 2018 - faktúry, objednávky, zmluvy(1664)
Rok 2017 - faktúry, objednávky, zmluvy(1468)
Rok 2016 - faktúry, objednávky, zmluvy(1457)
Rok 2015 - faktúry, objednávky, zmluvy(1797)
Rok 2014 - faktúry, objednávky, zmluvy(1957)
Rok 2013 - faktúry, objednávky, zmluvy(1914)
Rok 2012 - faktúry, objednávky, zmluvy(1382)
Rok 2011 - faktúry, objednávky, zmluvy(77)